Flexibel bouwen

Een wijk op z'n kant Den Bosch, (2009-2009)
Het realiseren van een flat met een grote diversiteit aan woningtypen, in combinatie met aanpasbaarheid van het programma in de toekomst is het onderwerp van een studie die we hebben verricht voor woonstichting Brabant Wonen uit Den Bosch. Brabant Wonen wil een aantal flats aan de Admiraliteitslaan in Den Bosch vervangen en wil inzicht in de mogelijkheden van flexibel bouwen. De studie omvat enerzijds een onderzoek naar duurzaamheidsaspecten en kosten van flexibel bouwen en anderzijds een concreet ontwerpvoorstel. In het ontwerp dat we hebben gemaakt is het mogelijk om op elke laag een ander programma te realiseren. Het gebouw bestaat uit een skeletstructuur, twee centrale schachten en een slimme vloer waarin leidingen versleept kunnen worden. Binnen de structuur kunnen zowel woonfuncties als kantoren gerealiseerd worden.
deel deze pagina via:
TwitterFacebookLinkedIn

Verticale wijk

Een flat is een wijk op z’n kant. In onze optiek kan een flat dan ook meer zijn dan een rationele herhaling van eenheden met een eenduidige ontsluiting. Wij zijn van mening dat de leefbaarheid toeneemt als er meer aandacht besteed wordt aan routing, openbare ruimte en diversiteit.

Mix van functies

Eengezinswoningen op de begane grond, appartementen, maisonettes en kantoren op de verdiepingen en grondgebonden woningen op het dak; het kan de flat tot een interessanter gebouw maken. In elk geval minder kwetsbaar dan de traditionele flat.

Flexibiliteit

De mogelijkheid om woningen groter of kleiner te maken of om te zetten in kantoren kan de levensduur van een flat enorm vergroten. We hebben onderzocht dat met een extra investering van ca. 6 procent een flexibel gebouw gerealiseerd kan worden.

opdrachtgever
Brabant Wonen

opgave
Bouwtechnische en architectonische studie

team
GertJan de Rooij, Theo van Esch, Eefje Rikhof, Gert-Jan Dirkx,

website
www.brabantwonen.nl

08724_01_foto_maquette_met_.jpg
08724_02_concept_schets.jpg
08724_03_studie_verdiepinge.jpg
08724_04_plattegrond_mogeli.jpg
08724_05_functiedoorsnede.jpg
08724_06_maquette.jpg
08724_07_bestcon_60_swift_v.jpg
08724_08_slimline_infra_vlo.jpg
08724_09_corus_star_frame_Q.jpg
kaartweergavechronologie