De Keyzer

School en bos Goirle, (1999-2003)
In het bosrijke gebied tussen Tilburg en Goirle bevindt zich, op het groene terrein van zorginstelling Kompaan, het schoolgebouw van De Keyzer. Een bestaand, paviljoenachtig schoolgebouw is in opdracht van scholengemeenschap De Keyzer door DAT uitgebreid tot een 20-klassige basisschool en een 4-klassige school voor voortgezet onderwijs. De school wordt bezocht door kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden. Er is daarom in het gebouw veel ruimte gereserveerd voor bijzondere functies: er zijn uitgebreide faciliteiten voor sport en fysiotherapie en er zijn ruimten voor logopedie, remedial teaching en verzorging. Elk klaslokaal heeft een aparte, afsluitbare concentratieruimte. De hoofdopzet van de school is dat de groepsruimten voor onderbouw, middenbouw en bovenbouw in afzonderlijke, overzichtelijke clusters zijn geordend. Deze clusters grijpen als vingers in het groen.

Vanaf 2009 is DAT bezig met het ontwerp voor de uitbreiding van het VSO naar 16 onderwijsgroepen met eigen ondersteuning.
Het ontwerp is een combinatie van nieuwbouw en renovatie van de originele bebouwing uit de jaren ’50. Doel was om de leerlingen van het VSO een eigen onderwijswereld en buitenruimte te geven met een warme, gestructureerde en stoere uitstraling. In 2014 is de oplevering voorzien van de nieuwbouw.
deel deze pagina via:
TwitterFacebookLinkedIn

Speciaal onderwijs

Het onderwijs aan kinderen met een (soms) lichamelijke en (in veel gevallen) psychische problematiek vergt een duidelijke structuur. Het gebouw van De Keyzer is hierin ondersteunend. Het is helder van opzet en prikkelarm. Ter plaatse van de knooppunten in het gebouw is voldoende ruimte gemaakt voor de drukke kinderen en is de materiaaltoepassing ingetogen, sfeervol en robuust.

Nieuw hart

Met het realiseren van de nieuwbouw is een H-vormig complex ontstaan waarbij in het verbindende gedeelte tussen de oud- en nieuwbouw een nieuw hart voor de school is gemaakt. In dit nieuwe hart bevinden zich de centrale functies voor de school als de aula, de (les-)keuken, kantoren en diverse therapieruimtes.

Open en buiten

In het verlengde van de geschiedenis die de school heeft als “openluchtschool”, is het interieur van het gebouw intensief op de buitenruimte betrokken. Elke ruimte heeft een rechtstreekse deur naar buiten en elke ruimte heeft een veelvoud aan mogelijkheden om direct te ventileren met frisse boslucht. Bij het bewegen door de school zijn er, via de royale glazen puien, steeds nieuwe perspectieven op het boslandschap te zien. Het buitengebied speelt een belangrijke aanvullende rol in het onderwijs in de vorm van ontspanning en beweging.

opdrachtgever
Scholengemeenschap De Keyzer

opgave
School voor Speciaal - en Speciaal Voorgezet Onderwijs

team
Walter van der Hamsvoord, Theo van Esch, Ton van der Hagen, Roland van der Leegte, Bas Coret, Johan Bek, Marijke Quint

website
www.sgdekeyzer.nl

98332_01_gevelbeeld.jpg
98332_02_voetprint.jpg
98332_03_luchtfoto.jpg
98332_03_maquette___gevel.jpg
98332_05_doorsnede.jpg
98332_06_foto_binnentuin.jpg
98332_07_speelplaats.jpg
98332_08_speelplaats.jpg
98332_09_detail_metselwerk.jpg
98322_10_begane_grond.jpg
98332_11_gang.jpg
98332_12_gang_vanaf_1e_verd.jpg
98332_13_docentenkamer.jpg
98332_14_zicht_vanuit_gang_.jpg
98332_15_gang_bij_lokalen.jpg
exterieur02.gif
exterieuruitbreiding.jpg
exterieur5.jpg
uitbreidingexterieur01.jpg
gang01.jpg
aula02.jpg
aula01.jpg
kaartweergavechronologie