Brede School Tholen

Gemeente Tholen, (2015-2015)
DAT heeft de ontwerpopgave voor de Brede School Tholen gewonnen. De visie is tot stand gekomen via een nauwe samenwerking tussen ingenieursbureau Bartels (constructie), ingenieursbureau Nelissen (bouwfysica en installatietechniek) en adviesbureau Winket (bouweconomie) De opgave bestaat uit het aanpassen en uitbreiden van de bestaande VMBO-school Westerpoort naar een nieuwe Brede School Tholen waarin 5 PO (primair onderwijs) scholen de hoofdgebruikers zijn. Het zijn de Eben Haezerschool, de Regenboog school, Ter Tolne, De Kraal en De Veste die een eigen domein gaan krijgen in een gebouw met een collectief centrum. Tevens komen er aanverwante voorzieningen zoals een Buitenschoolse Opvang, Juvent, GGD, een Bibliotheek en Peuterspeelzalen.
In het programma van eisen voor de Brede School Tholen wordt ten aanzien van de vormgeving van het gebouw de volgende verwachtingen uitgesproken: een eenheid vormende, aantrekkelijk ogende brede school, welke door zowel de kinderen als de docenten en medewerkers als een goed voelende en stimulerende omgeving wordt ervaren.
Het is de opgave van DAT om een ruimtelijke differentiatie en samenhang te ontwerpen, zodanig dat elk individu zich niet verloren voelt lopen in het grote geheel. De vormgeving van de Brede School zal daarom moeten beantwoorden aan het gevoel van met afzonderlijke, die op hun beurt verschillende vertrekken hebben, die geborgenheid bieden.
Een school van meer dan 800 kinderen is erg groot voor kinderen in de leeftijdsgroep van 0 tot 12 jaar. Daarom is het belangrijk dat elke school een eigen hart krijgt waardoor een herkenbare plek ontstaat voor de eigen groep waar het kind bij hoort. Vanuit de centrale hal zijn alle afzonderlijke scholen en de andere collectieve functies rechtstreeks te bereiken. Grenzend aan de centrale hal (of in de directe nabijheid hiervan) krijgen alle scholen een eigen herkenbare entree.
deel deze pagina via:
TwitterFacebookLinkedIn

team
Walter van der Hamsvoord, Meggie Bessemans, Bas Coret, Marijke Quint, Niels van Ham, Desiree Vermeer, Thomas Hoeven

totale_school_hoodentreezij.jpg
bestaande_toestand_met_aula.jpg
hal_01jpg.jpg
bestaande_toestand_richting.jpg
hal_02.jpg
begane_grond_met_tekst.jpg
verdieping_met_tekst.jpg
doorsnede_met_bollingen.jpg
installaties.jpg
interieur_verdieping_1_copy.jpg
entree_eben_hazer_.jpg
detail_bewerkt.jpg
hal_Eben_Haezerschool.jpg
entree_de_regenboog_.jpg
interieur_hal_de_regenboog.jpg
hoofdingang_.jpg
interieur_ter_tolne__jpg.jpg
entree_de_kraal_.jpg
hal_de_kraal_.jpg
entree_de_veste.jpg
interieur_de_veste.jpg
Tholen_Interieur_bij_openin.jpg
kaartweergavechronologie