Brede School De Vonder

Moergestel, (2010-2013)
De Brede School De Vonder in Moergestel ontstond uit een samenbundeling van twee bestaande scholen, de Graaf van Ursul en de Hertog Jan school, de Peuterspeelzaal en de Kinderopvang van Humanitas. Vooruitlopend op de samenvoeging tot Brede School is door de twee scholen een ambitiedocument samengesteld. In dit document is de ontwikkeling geschetst van een wijze van lesgeven die verschuift van puur klassikaal naar meer individueel en groepsgewijs. Dit resulteerde voor de Brede School in de wens om ten midden van de leslokalen een flexibel werkgebied te creëren, waar kinderen geconcentreerd kunnen werken in kleine groepjes of individueel. Het oppervlak van dit werkgebied is gemaximaliseerd ten koste van verkeersruimte in de school. Daardoor zijn de lokalen bij voorkeur rechtstreeks van buitenaf bereikbaar. Op deze manier kan de rust in het werkgebied tussen de lokalen worden bevorderd. Daarbij was er de wens om de Brede School te clusteren in drie leeftijdsgroepen, om overzichtelijke, niet te grote afdelingen te hebben. Zo is de onderbouw gehuisvest op de begane grond, naast de (ook) apart te ontsluiten vertrekken voor de allerkleinsten van de peuterspeelzaal en kinderdagverblijf. De middenbouw en bovenbouw vormen twee clusters op de verdieping.
deel deze pagina via:
TwitterFacebookLinkedIn

Het gebouw

De vorm van de plattegrond is een hoofdletter H. De poten van de H sluiten aan op de poten van de uitbreiding van Stanislaus, het verzorgingstehuis in Moergestel.De gebouwen van Stanislaus en de Brede school omsluiten samen een binnenhof. Het tussenlid van de H-vorm is transparant en handhaaft op deze manier, gezien vanuit de hof van Stanilaus, het contact met de straat. In dit tussenlid bevinden zich de collectieve functies van de school. Op de begane grond is dat de hoofdentree en de speellokalen. Op de verdieping bevinden zich de docentenkamer, spreekruimtes en kantoren. De onderwijsruimten zijn gesitueerd in de poten van de H. De lokalen worden twee-aan-twee via een portaal ontsloten vanaf de buitenzijde van het gebouw. De portalen bevatten de garderobes en toiletten. De lokalen op de verdieping zijn te bereiken via een overdekte galerij. Deze galerij kan tevens dienst doen als werkruimte in de open lucht, en draagt bij aan de zonwering. Via de typologische vondst, namelijk door de lkoalen te ontsluiten op de hoeken van het gebouw, ontstaat er maximale flexibiliteit en interactie tussen de lokalen onderling en tussen de lokalen en de flexwerk ruimte.

Frisse school

In het ontwerp zijn de ruimtelijke randvoorwaarden geïntegreerd om een zogenaamde Frisse School te realiseren: de hoogte van de lokalen is hierop gedimensioneerd. De portalen bevatten de installatie voor de ventilatie, die decentraal geregeld wordt. Als een lokaal leeg is, schakelt de installatie voor het betreffende lokaal uit. Op deze manier kunnen de energiekosten beperkt worden en hoeven er geen grote kanalen aangelegd worden zoals bij een centraal systeem.

opdrachtgever
Gemeente Oisterwijk

team
Walter van der Hamsvoord, Niels van Ham, Martel van Nieuwkuijk

website
www.laride.nl

speelplaats02.jpg
speelplaats01.jpg
1376885.jpg
binneninbovengang.jpg
leerplein.jpg
binnen_in_bovengang_2.jpg
lerarenlounge.jpg
lokaal.jpg
garderobe_toiletten.jpg
speelzaal.jpg
speelplaats03.jpg
fsi.jpg
onderwijsconcept.jpg
begane_grond.jpg
1e_verdieping.jpg
kaartweergavechronologie