BMV Aldenhof

Hoensbroek, (2012-2014)
De afkorting BMV staat voor Brede Maatschappelijke Voorziening. Het gebouw voor de BMV neemt een belangrijke plaats in aan het nieuwe Aldenhofpark, dat het centrum is van de stedelijke herstructurering in dit deel van Hoensbroek, gemeente Heerlen. De BMV is een cruciale schakel binnen de herstructurering.
De BMV kenmerkt zich door een gevarieerd gebruik:
- Onderwijs (twee scholen gaan samen in het nieuwe gebouw);
- Kinderdagopvang en Buitenschoolse opvang;
- Sport, zowel ten behoeve van de school als ten behoeve van de buurt;
- Wijkfuncties (o.a. speelotheek, ontmoetingsruimte en welzijn);
- Gezondheidszorg (o.a. logopedie).
De bouwmassa van de BMV is aan de zijde van het park sterk geleed, en neemt door die geleding een duidelijke, maar niet dominante positie in t.o.v. de nieuw te realiseren woningen. De witte kleur van het gebouw zal straks terug komen in de nieuwe woningen rondom het park. Het gebied vóór de BMV wordt geheel autovrij. Kiss & Ride vindt plaats naast het gebouw. De BMV maakt gebruik van een deel van het park t.b.v. het buiten spelen van de kinderen: hiervoor is een speciale zone afgeschermd. De bestrating van het park loopt door in de 2 hoven van de BMV en wordt bovendien letterlijk doorgezet in de plint van het gebouw. Park en BMV worden daarmee een hechte eenheid.
De plattegrond van het gebouw bestaat uit 3 clusters, die in oost-west richting door middel van een 2 bouwlagen hoge “binnenstraat” met elkaar zijn verbonden. Tussen de clusters bevinden zich 2 hoven. Aan de noordzijde bevindt zich een aaneengesloten zone, grenzend aan een boomgaard. De boomgaard wordt door de school gebruikt als “leertuin”. Een torentje markeert de entree van de BMV. Naast het torentje bevindt zich een brede buitentrap, die het park verbindt met de hoger gelegen boomgaard. De trap kan dienst doen als tribune tijdens buitenmanifestaties. In de entreehof komt een klein terras dat direct grenst aan de ontmoetingsruimte van de BMV.
deel deze pagina via:
TwitterFacebookLinkedIn

Onderwijs en Educatie

Voor de kindfuncties binnen de BMV is het principe van een doorlopende leerlijn toegepast: van Kinderdagverblijf en Peuterspeelzaal naar basisschool. Deze leerlijn is in de ruimtelijke opzet van het gebouw te herkennen.
De school is geclusterd in overzichtelijke eenheden: onderbouw, middenbouw en bovenbouw. De lokalen in deze clusters zijn gegroepeerd rondom een leerplein. Lokalen en leerplein zijn d.m.v. brede schuifdeuren met elkaar verbonden. Op deze manier is klassikaal, in groepjes en individueel les geven mogelijk.

Samenwerken binnen de BMV

De wil tot onderlinge samenwerking tussen de diverse partners van de BMV heeft geleid tot een intensief ontwerpproces, waarbij alle partners hun inbreng hebben gehad. De BMV is, als gebouw, en in het toekomstige functioneren, meer dan de som der delen. Zo zullen bijvoorbeeld de mensen die werken binnen de dagbesteding van welzijnsorganisatie Radar, een deel van hun tijd werken als “host” in het gebouw.

Duurzaamheid, Flexibiliteit, Frisse School en Re-Use

De duurzaamheid van de BMV is gedurende het hele ontwerpproces gemonitord via de GPR methode en haalt een gemiddelde score van 8,1. Het onderwijsgedeelte van het gebouw voldoet aan de eisen voor een Frisse School Klasse B. Er is veel aandacht besteed aan het akoestisch comfort van de ruimtes.
De bouwstructuur is constructief en installatietechnisch zo uitgevoerd dat veranderingen van de plattegrond eenvoudig te realiseren zijn.
Het gebouw werd speciaal ontworpen om aangesloten te worden op het mijnwaternetwerk van de gemeente Hoensbroek, waarbij warmte-koude-opslag plaatsvindt door middel van het mijnwater.
Van de oude flatgebouwen, die eens stonden op de plek van de BMV, zijn onderdelen bewaard gebleven, met de bedoeling om deze te hergebruiken. Zo gaan de oude balkondeuren dienst doen als kastdeuren in de nieuwe leslokalen, en gaan de oude balkonhekken een nieuw leven tegemoet als de begrenzing van het park en de speelplaats.

opdrachtgever
Gemeente Heerlen
adviseur constructie
Adviesbureau Brekelmans
adviseur installatie
Nelissen ingenieursbureau b.v.
procesmanagement
Jadoen

team
Walter van der Hamsvoord, Bas Coret, Dennis Schuurkes, Meggie Bessemans

tribunetrap_buiten.jpg
exterieur.jpg
12841_BHV_Aldenhof.jpg
hal_01.jpg
zicht_vanaf_entree_naar_gang_bij_aula.jpg
aula_04.jpg
aula_05.jpg
aula_02.jpg
gang_02.jpg
gang_garderobe_boven_4.jpg
gang_garderobe_boven.jpg
ald1078.jpg
kleuterlokaal.jpg
leerpleinjpg.jpg
gymzaal.jpg
gang_garderobe_boven_3.jpg
gang_garderobe_boven_2.jpg
kinderopvang.jpg
hoofdentree.jpg
20150911openingBMVdag12.jpg
Dronefotos3.jpg
begane_grond_kopie_A.jpg
verdieping_aangepastkopie.jpg
finalrenderAXO.jpg
kaartweergavechronologie