woe01.jpg

Bewoners kiezen voor Groene Vingers


Vredesplein Oud Woensel Eindhoven
De van 1919 daterende woonbuurt rondom het Vredesplein in Oud Woensel was in meerdere opzichten niet meer bij de tijd. De woningen waren te klein en bouwtechnisch verouderd. De wijk had een parkeerprobleem en de openbare ruimte kende nauwelijks groen. Het woningaanbod was eenzijdig. Dit heeft Woonstichting 'thuis en de gemeente Eindhoven doen besluiten om de buurt geheel te herstructureren.

De buurt is uitstekend gesitueerd in Eindhoven, te midden van stedelijke voorzieningen, vlak bij het centrum en dicht bij uitvalswegen. De wijk had een aangenaam en rustig laagbouwkarakter. De nieuwe buurt heeft, in het verlengde van de geschiedenis van de plek, het karakter van een eigentijdse tuinstad gekregen.
oud192016.jpg
06participatie.jpg
Interactief proces
In het ontwerpproces zijn de bewoners, waarvan ongeveer de helft is teruggekeerd in de vernieuwde wijk, beschouwd als mede-opdrachtgever. De bewoners hebben zelf DAT gekozen als stedenbouwkundige. Het stedenbouwkundig plan is vervolgens in nauwe samenspraak met de bewoners tot stand gekomen.

“Ik kan nu uitkijken naar een toekomst met een grote woonkamer.”

Bewoonster Gerrie Heldens
oud192003.jpg
oud177306.jpg
Groene Vingers
In plaats van het oude centrale plein heeft de buurt een nieuwe collectieve ruimte gekregen in een meerduidige, vertakte vorm: Groene Vingers. Deze dooraderen de buurt. Het groen, en daarmee een groot deel van de buurt, is autovrij doordat de auto’s aan de binnenzijde van de bouwblokken worden geparkeerd.
Variatie
De oude buurt is gemaakt als een eenduidig antwoord op een uniforme vraag naar woningen. Voor de gezinnen uit 1919 was de kleine woning met grote tuin een passend antwoord. De nieuwe buurt weerspiegelt de variatie van de huidige buurtbewoners. Een veelheid aan woningtypen komt voor. Door de stedenbouwkundige samenhang blijft de buurt wel herkenbaar als stedenbouwkundige eenheid in het stadsweefsel van Eindhoven.
oud192004.jpg
Opdracht
Stedenbouwkundige opdracht, bewonersparticipatie

Opdrachtgever
Woonstichting 'thuis i.o.m. gemeente Eindhoven

Adviseurs
OKRA (inrichting openbaar gebied)

Architecten van de gebouwen
De Twee Snoeken
Humblé Martens & Willems architecten
JSA
Grosfeld Bekkers van der Velde Architecten
Jan Jonkers
van den hout & kolen architecten

Periode
2007-2020

Fotografie
Ronald Auée