vre01.jpg

Optimistisch en royaal


Serviceresidentie Vredenbergh Breda
De oude huisvesting van verzorgingstehuis Vredenbergh was typologisch en bouwkundig verouderd en diende te worden vervangen. Het complex paste niet meer bij het gewenste niveau van comfort en paste vooral niet meer bij de veranderende zorgvraag.

In het nieuwe Vredenbergh staat het faciliteren van de bewoners centraal, zodanig dat zij hun leven zo lang mogelijk zelf in kunnen richten. Daarbij staat wooncomfort voorop en is zorg op afroep aanwezig.
vre11.jpg
vre10.jpg
Het nieuwe gebouw functioneert, met een veelheid aan functies, als een kleine stad. Naast woonfuncties zijn in het gebouw een hotel, zorgvoorzieningen, een restaurant, fitnessfaciliteiten, een sauna, kantoren, een winkel en een bibliotheek te vinden. Het gebouw combineert functionaliteit op zorggebied met een lichte architectuur voorzien van veel daglicht en van royale balkons.

Gemeenschappelijke buitenruimte
Vredenbergh is gesitueerd aan de rand van het centrum van Breda, aan een belangrijke, groene invalsweg. Het nieuwe complex bestaat uit twee L-vormige bouwvolumes, die in het midden ruimte laten voor een groen gebied dat zowel hoort bij Vredenbergh (terras) als bij het publieke groen van de omgeving. Beide bouwdelen, het ene vijf bouwlagen hoog, het andere zeven bouwlagen hoog, zijn door een ondergrondse parkeerkelder met elkaar verbonden.
Fasering
Om verhuisbewegingen en tijdelijke huisvesting zoveel mogelijk te beperken is in het ontwerp rekening gehouden met een gefaseerde uitvoering. Tijdens de bouw van de eerste fase kon een deel van het oude complex normaal blijven functioneren.
vre06.jpg
vre07.jpg
mfa13.jpg
vre04.jpg
vre05.jpg
vre03.jpg
Uitstraling
In de vormgeving van het in- en exterieur is een zekere distinctie nagestreefd, verder bouwend op het enigszins deftige karakter van het oude Vredenbergh. De gevel is bekleed met natuurlijke materialen zoals muschelkalksteen en blank gelakt hout. De gekozen materialen hebben de eigenschap dat zij bij het ouder worden hun uitstraling niet verliezen, maar juist winnen aan rijkdom.
vre02.jpg
Opdracht
Stedenbouwkundige en architectonische opdracht

Opdrachtgever
Vesteda

Adviseurs
Van de Laar (constructie)
VIAC (installaties)

Uitvoering
Sprangers

Periode
2001-2009

Bijzonderheden
Publicatie van Vredenbergh in Suburbia Reimagined, Monash Melbourne

Fotografie
Michel Kievits