kan01.jpg

Nieuwbouw met behoud van industrieel erfgoed


Kanaalzone Apeldoorn
De Schatkamer van Zuid is een gebied met industrieel erfgoed dicht bij de binnenstad van Apeldoorn gelegen tussen de Kayersdijk en het kanaal. Bij de herontwikkeling van het oude industrieterrein tot woongebied is het karakter van de locatie benut om een bijzondere leefomgeving te maken.
kan06.jpg
Een aantal industriële gebouwen op de locatie zijn behouden zoals de villa Buiscar, de fabrieken van Van der Ploeg en de KUFA. Deze waardevolle fragmenten zijn bepalend voor de uitstraling van het gehele plan.
De totale nieuwbouw opgave omvat 116 woningen en is in opdracht van Nijhuis Bouw uitgewerkt door DAT. Binnen de Schatkamer van Zuid zijn drie verschillende woongebieden te onderscheiden: het bouwblok Buiscar, de Verandawoningen en het plandeel aan de Kayersdijk.
kan44.jpg
kan21.jpg
kan05.jpg
De stedenbouwkundige opzet vroeg om kloeke gebouwen, die los geschakeld een haast willekeurige samenstelling suggereren. Het individuele huis is ondergeschikt gemaakt aan het geheel. De verhouding tussen open en gesloten vlakken in de gevels - uitgevoerd in puien en metselwerk - zorgen ervoor dat het volume zich tot één blok vormt. De silhouetten van de complexen zijn industrieel maar praktisch. Daarnaast versterken de gedetailleerde metselwerkvlakken het industriële karakter. De beperkte verscheidenheid aan elementen die is ingezet, is functioneel en refereert aan fabrieken.
Het plan is bedacht vanuit een seriematige bouwsystematiek. De zorgvuldige uitwerking van de details en een bewuste materiaalkeuze zorgen voor balans tussen kwaliteit, esthetiek, bouwkosten en bouwtijd.
kan07.jpg
kan02.jpg
Opdracht
Architectonische opdracht voor de nieuwbouw van 116 woningen

Opdrachtgever
Woonstichting Ons Huis
Nijhuis Bouw B.V.

Periode
2011-2017

Fotografie
Ronald Auée