hin13.jpg

Transformatie tot levendige stadswijk


Hinthamerpoort 's-Hertogenbosch
Het project Hinthamerpoort betreft de herstructurering van de befaamde Bartjesbuurt te
‘s-Hertogenbosch. De oude, karaktervolle tuinwijk met 160 eengezinswoningen is getransformeerd naar een binnenstedelijke woonbuurt met 160 eengezinswoningen, 200 appartementen en diverse commerciële ruimten.
hin01.jpg
Stedenbouwkundig is het plan opgebouwd uit een aantal gesloten bouwblokken. Tussen de stadsblokken worden een drietal pleinen verbonden door smalle, korte straten, die tevens de verbinding vormen tussen de omliggende wijkdelen en de stadsparkrand rondom de IJzeren Vrouw. Voor het gehele gebied aan de noordzijde en binnen de bouwblokken is het parkeren opgelost, waardoor een autovrij openbaar gebied is ontstaan.
In architectonische zin is er onderscheid gemaakt tussen de buitenzijde en de binnenzijde van het plangebied. De buitenzijde sluit, met zijn rode metselwerkgevels, aan op zijn omgeving. De binnenzijde van het plangebied, met woningen in grijze baksteen en witte beton, heeft haar eigen karakter en identiteit.
hin55.jpg
hin66.jpg
hin03.jpg
Diversiteit
Het plan kenmerkt zich door een grote diversiteit aan woningtypen en categorieën. Eengezinswoningen, appartementen, woon-/werkwoningen, woningen voor ouderen, woningen voor mensen met een beperking en commerciële ruimten zijn over het totale plangebied verdeeld.

Ruimtelijkheid
Ondanks de hoge dichtheid van het plan is er sprake van een grote ruimtelijkheid in het openbare gebied. Zichtlijnen vanuit de woningen en het openbare gebied bepalen deze ruimtelijke ervaring in grote mate.
hin08.jpg
hin07.jpg
Verwarmen met warm oppervlaktewater
In de Hinthamerpoort worden de 450 woningen en appartementen verwarmd met een warmte- en koudeopslagsysteem. De warmte van het nabijgelegen oppervlaktewater van de IJzeren Vrouw (dat in de zomer opwarmt) wordt opgeslagen in de bodem. Deze warmte wordt benut om de warmte- en koude bron, over het jaar genomen, in balans te brengen.

Identiteit
Hinthamerpoort is open, licht en ruimtelijk geworden waardoor een bijzondere identiteit is ontstaan. Hiermee heeft het plan wederom een karaktervolle betekenis voor de stad gekregen.
hin14.jpg
Opdracht
Stedenbouwkundige en architectonisch opdracht

Opdrachtgever
BrabantWonen

Adviseurs
Goudstikker de Vries (constructie)

Uitvoering
Hendriks Bouwbedrijf Oss

Periode
2002-2011

Bijzonderheden
Stedenbouwkundige opzet Rein Geurtzen

Fotografie
Michel Kievits