bach02.jpg

Meer woningen én meer groen in bestaande dorpskern


Het Bachmanhof Princenhage
Op enkele tientallen meters van de “Aogse markt”, de historische dorpskern van Princenhage, bevindt zich, omringd door woonstraten, een ‘verborgen’ binnenterrein waar eens een smederij en een visrokerij stonden. Nu is hier een plek ontstaan waarin 30 woningen heel precies zijn ingepast en een nieuw woonhof vormen: het Bachmanhof.
bachsitua.jpg
bach03.jpg
Vanuit de omliggende, grotendeels jaren dertig, woonstraten zijn er verschillende doorsteken naar het Bachmanhof, dat in contrast met deze historische omgeving een nieuwe rustige binnenwereld vormt met een lichte architectuur. Toch sluit het nieuwe wijkje op een vanzelfsprekende manier aan op het bestaande dorpse weefsel; bestaande tuinmuren, hagen en achtertuinbebouwing zijn opgenomen in het plan en bepalen mede de informele sfeer van de plek.
bach07.jpg
Dat dit op deze manier is gelukt is mede te danken aan het proces van de totstandkoming van deze ontwikkeling; vanuit een initiatief van bewoners/ondernemers uit Princenhage, die generaties lang op deze plek hebben gewoond en gewerkt en die ervoor kozen om een kwalitatieve toevoeging aan het dorp te realiseren. Dit heeft geleid tot deze ontspannen invulling met grondgebonden woningen. De woningtypes variëren van ruim opgezette gezinswoningen tot levensloopbestendige bungalows. Hierdoor is een gevarieerde bewonersgroep aangetrokken, voor een deel afkomstig uit Princenhage. Het overleg met de vele achterburen vormde een integraal deel van de planvorming.
bach08.jpg
bach09.jpg
Om de rafelranden van het terrein optimaal te benutten zijn er uiteindelijk 10 verschillende woningtypes ontwikkeld, die, door ze op diverse manieren te schakelen, de randen van het terrein volgen. Hierdoor ontstaat er een interessante gemeenschappelijke ruimte tussen de woningen met verschillende plekken, zoals een informeel erf en een groen hof met wadi. Vanaf verschillende punten op het terrein is er zicht op de nabijgelegen Martinuskerk. Het groene hart van het plan is een fijne plek waar mensen rustig kunnen zitten en die uitnodigt tot elkaar ontmoeten.
De woningtypen hebben ieder een eigen karakter. Het vrije uitzicht vanuit de woning, vanuit de verschillende posities, op het hof is hierbij een belangrijk thema geweest. Door overal dezelfde details en materialen toe te passen, vormen de woningen samen één geheel met een duidelijke signatuur. De samenhangende detaillering en de toegepaste materialen geven het Bachmanhof een ingetogen uitstraling.
bach04.jpg
bach05.jpg
Belangrijk onderdeel van het ontwerp was de inrichting van de openbare buitenruimte, waarbij veel aandacht is besteed aan de opvang van hemelwater in een grote ecologische waterberging en door infiltratie. Tientallen volwassen bomen in een grote diversiteit verbinden de verschillende ruimten en geven identiteit. Geclusterd parkeren vindt hiertussen op een informele manier plaats.

De plastiek van de woningen, bloembakken, tuinmuren en pergola’s vormen een gelaagde overgang tussen de woningen en dit openbare gezamenlijke gebied.
bach11.jpg
Opdracht
Architectonische en stedenbouwkundige opgave voor de nieuwbouw van 30 woningen

Opdrachtgever
Van Loon Beheer B.V

Ontwikkelaar en uitvoering

Winters bouw & ontwikkeling

Adviseurs

Mint Vastgoed (projectontwikkeling)

Landschap

Studio Redd

Periode
2019-2023

Fotograaf
Koen van Damme