moe001.jpg

Van onderwijsvisie naar schoolgebouw


Brede School Moergestel
De Brede School in Moergestel is ontstaan uit een samenbundeling van twee scholen, een peuterspeelzaal en een kinderopvang.

In de onderwijsvisie van de Brede School spelen leerpleinen een belangrijke rol: naast traditioneel, klassikaal onderwijs heeft de school veel aandacht voor individueel onderwijs en voor groepsprojecten.
Daarom kunnen in Moergestel de leerpleinen via brede schuifdeuren bij de klaslokalen geschakeld worden. Het is belangrijk voor de school om rust op de leerpleinen te hebben.
moe22.jpg
1376893.jpg
Typologische vondst
Om rust te bereiken hebben de leerpleinen geen verkeersfunctie gekregen. DAT heeft hiertoe twee typen schoolgebouwen gecombineerd: het haltype met het galerijtype. Alle lokalen worden, vanaf de buitenzijde, op de hoeken van het gebouw twee-aan-twee via een entreeportaal ontsloten.
De portalen bevatten de garderobes en toiletten. De portalen op de verdieping zijn te bereiken via een overdekte galerij. Deze galerij doet tevens dienst als werkruimte in de open lucht en draagt bij aan de zonwering.
1376839.jpg
Doorlopende leerlijn
De Brede School is geclusterd in een viertal kleinere leeftijdsgroepen, die met elkaar een doorlopende leerlijn maken.
1377011.jpg
163475a.jpg
Integratie van jong en oud
De vorm van de plattegrond is een hoofdletter H. De poten van de H sluiten stedenbouwkundig aan op de vleugels van Stanislaus, het verzorgingstehuis in Moergestel. De gebouwen van Stanislaus en de Brede School omsluiten zo samen een binnenhof met een tuin waar kinderen en ouderen samen voor zorgen.
Het tussenlid van de H-vorm is transparant en hier bevinden zich de collectieve functies van de school.
1377334.jpg
1377787.jpg
1376723.jpg
Opdracht
Architectonische opdracht voor nieuwbouw brede school

Opdrachtgever
Gemeente Oisterwijk

Adviseurs
Huisman & Van Muijen (bouwfysica en installaties)
Lievense (constructie)
Laride (projectmanagement)

Periode
2010-2013

Fotografie
Michel Kievits