par11.jpg

De groene omgeving omarmen


Brede Parkschool Vianen
Het oude gebouw waarin basisscholen De Wegwijzer en De Voorhof en Stichting Kinderopvang Vianen waren gehuisvest was toe aan vervangende nieuwbouw. DAT heeft in opdracht van Trinamiek en Stichting Fluenta het ontwerp gemaakt voor de nieuwbouw. Het nieuwe schoolgebouw ligt midden in het park van de wijk Monnickenhof. Deze unieke locatie zorgt ervoor dat de kinderen volop buiten kunnen spelen.
par77.jpg
par22.jpg
Samenwerking
Samenwerking tussen de beide scholen en de kinderopvangorganisatie was van meet af aan essentieel voor alle gebruikers en daarmee ook de basis voor het ontwerp. Naast 24 groepsruimtes worden er daarom verschillende multifunctionele ruimtes gerealiseerd; de gezamenlijke aula kan door middel van een grote schuifwand gekoppeld worden met de twee speellokalen. Zo kan er vanaf de brede tribunetrap gekeken worden naar een voorstelling. Ook wordt er in het hart van de school een gezamenlijke professionele keuken gerealiseerd. Hier kunnen de kinderen van de scholen en kinderopvang onder begeleiding koken.
Functioneel en flexibel
Het gebouw is flexibel van opzet en kan aangepast worden op bijvoorbeeld veranderende leerlingenaantal of functie. Er is gekozen voor een stalen kolommenstructuur zodat de binnenwanden nog veranderd kunnen worden.
par06.jpg
par03.jpg
Materiaalgebruik
Het opvallende oranjerode metselwerk van de gevel in combinatie met de witte metalen beplating zorgt voor een frisse uitstraling. Uitgangspunt voor het interieur is het gebruik van natuurlijke tinten die naar het park verwijzen.
par08.jpg
par10.jpg
par09.jpg
Opdracht
Architectonische opdracht voor de nieuwbouw van 2 basisscholen, kinderdagverblijf met peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en multifunctionele speellokalen

Opdrachtgever
Trinamiek en Stichting Fluenta

Adviseurs
Lievense (constructie)
Adviesbureau Sijperda-Hardy (bouwfysica)
Huisman & Van Muijen (installatie)
Schreven's Bouwkosten Advies-Buro (kosten en bestek)
nul25

Periode
2015-2019

Bijzonderheden
RTV Utrecht "Nieuwe school in Vianen praktisch klaar voor gebruik"

Fotografie
Michel Kievits