DATringb.jpg

Team DAT, B+B, morgenmakers, Gerrie Andela geselecteerd voor Gebiedsvisie Ringbaan-Zuid


apr '22

Opdrachtgevers TBV Wonen en gemeente Tilburg hebben de opgave Gebiedsvisie Ringbaan-Zuid gegund aan het team DAT, B+B, morgenmakers en Gerrie Andela.

Het gebied ten noorden van de Ringbaan-Zuid is toe aan herontwikkeling. Het gebied is ruim anderhalve kilometer lang en speelt ruimtelijk een belangrijke rol in de "groene" zuidelijke rand van het centrum van Tilburg. Tegelijkertijd is het gebied belangrijk als groen uitloopgebied van de aanliggende woonwijk.

Een groot deel van de (sociale huur)woningen is in het bezit van TBV Wonen. Deze woningen stammen uit de wederopbouwperiode en voldoen niet meer aan de hedendaagse wooneisen. De huidige inrichting van de openbare ruimte en het groen bieden weinig aanleiding tot gebruik door de bewoners. Binnen de opgave spelen er diverse maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatadaptatie, energietransitie, de omgang met erfgoed uit de wederopbouwperiode en verdichting van de bestaande stad.

DAT (architectuur en stedenbouw) zal samen met B+B (stedenbouw en landschapsarchitectuur), morgenmakers (sociaal ontwerpers) en Gerrie Andela (architectuurhistoricus) gaan studeren om het gebied van veel grotere waarde te laten zijn voor de bewoners, de buurt en de stad. We betrekken de bewoners en de buurt en maken samen met de gebiedspartijen plannen om deze visie te realiseren.

Samen gaan we met veel plezier en enthousiasme aan de slag met deze mooie opgave!