raadzaal04.jpg

Raadszaal gemeente Molenlanden


mrt '23

Momenteel worden de laatste details afgewerkt van de nieuwe raadszaal in de gemeente Molenlanden. Afgelopen jaar is druk gewerkt aan de gedeeltelijke verbouwing van De Spil, het ontmoetingscentrum in Bleskensgraaf. DAT heeft het ontwerp gemaakt voor de verbouwing, die naast de raadszaal bestaat uit de nieuwe balies voor het burgerservicepunt en de bijbehorende back-office. Volgende maand wordt de raadszaal in gebruik genomen.
Op de locatie naast De Spil is op 16 maart door wethouder Bram Visser de eerste paal geslagen voor het, eveneens door DAT ontworpen gemeentekantoor. Over ongeveer een jaar zal het nieuwe gebouw worden opgeleverd.raadzaal06.jpg