nan10.jpg

Nansenweg: uitzicht op monumentale bomen


nov '23

Naast De Rijp, aan de Nansenweg, staat een tweede opgeleverde woongebouw met 57 sociale huurappartementen. Het gebouw vormt door zijn wandwerking een beëindiging van de vernieuwde wijk de Heuvel en is ontworpen rondom de bestaande prachtige monumentale bomen.
Opdrachtgever WonenBreburg bouwt de appartementen om de vraag naar geschikte ouderenhuisvesting van senioren in de Heuvel binnen de wijk te faciliteren. De bewoners kunnen gebruik maken van de ontmoetingsplek van het naastgelegen woongebouw De Rijp en deelnemen aan de (buurt-)activiteiten die daar worden georganiseerd.nan16.jpg
nan15.jpg
nan18.jpg