komp04.jpg

Kompaan College Zutphen opgeleverd


okt '23

Het eerste projectbezoek van onze bureau-excursie op weg naar Hamburg was het Kompaan College in Zutphen. Deze school voor MAVO-XL en VMBO, met de afdelingen basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, is onlangs opgeleverd.

Het Kompaan College heeft een nieuw en uitdagend onderwijsconcept dat ze willen uitdragen in hun nieuwe gebouw. Praktijk-realistisch leren en ondernemerschap worden hier gestimuleerd in een dynamische leeromgeving, waarin leerlingen leren door te zien en door te doen.

De verschillende profielen hebben ieder een praktijk-realistische leeromgeving die zowel van buitenaf als vanuit het hart van de school goed zichtbaar zijn.
De Kunstafdeling heeft een prachtige ‘etalage’ boven de entree van de school. Het drama-lokaal kan door koppeling met de voorlichtingsruimte getransformeerd worden tot een theaterzaaltje, gelegen aan het grote dakterras. Op de, in de vide gehangen, tussenvloeren komt een open werkomgeving voor de leerlingen waar ze op verschillende manieren samen of individueel kunnen werken.
De open en ruimtelijke opzet stimuleert leerlingen om door elkaar te zien om van elkaar te leren.

Kompaan College Zutphen, dank voor de hartelijke ontvangst en de mooie rondleiding in het gebouw. DAT wenst alle leerlingen en medewerkers heel veel plezier in het nieuwe schoolgebouw!komp06A.jpg
komp01.jpg
komp02.jpg