Rin01.jpg

Koersdocument Ringpark Zuid vastgesteld


apr '23

Voor opdrachtgevers TBV Wonen en gemeente Tilburg heeft team DAT, B+B, morgenmakers en Gerrie Andela aan de Gebiedsvisie Ringpark Zuid in Tilburg gewerkt. Het koersdocument is nu afgerond.

Dit gebied ten noorden van Ringbaan-Zuid wordt herontwikkeld. Het gebied is ruim anderhalve kilometer lang en speelt ruimtelijk een belangrijke rol in de "groene" zuidelijke rand van het centrum van Tilburg. Tegelijkertijd is het gebied belangrijk als groen uitloopgebied van de aanliggende woonwijk.

Een groot deel van de (sociale huur)woningen is in het bezit van TBV Wonen. Deze woningen stammen uit de wederopbouwperiode en voldoen niet meer aan de hedendaagse wooneisen. De huidige inrichting van de openbare ruimte en het groen bieden weinig aanleiding tot gebruik door de bewoners. Binnen de opgave spelen er diverse maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatadaptatie, energietransitie, de omgang met erfgoed uit de wederopbouwperiode en verdichting van de bestaande stad.

DAT (architectuur en stedenbouw) heeft samen met B+B (stedenbouw en landschapsarchitectuur), morgenmakers (sociaal ontwerpers) en Gerrie Andela (architectuurhistoricus) onderzoek gedaan om het gebied van veel grotere waarde te laten zijn voor de bewoners, de buurt en de stad. De bewoners en de buurt zijn samen met de gebiedspartijen betrokken geweest bij de plannen om deze visie te realiseren.