aug01.jpg

Hof van Augusta: bewoners werken als collectief samen aan hun woonbuurt


mei '23

Hof van Augusta is een bijzonder project met huur- en koopwoningen en appartementen in de wijk Markiezaten in Bergen op Zoom. Bijzonder omdat sociale en maatschappelijke aspecten een grote rol speelden bij de ontwikkeling en toekomstige bewoners hier van het begin af aan nauw bij werden betrokken.

Met de gebiedsontwikkeling van de wijk Markiezaten wordt meer leefkwaliteit en samenhang nagestreefd in de zuidelijke stadsrand van Bergen op Zoom: nieuwe woonmilieus tussen bestaande wijken, meer centrale voorzieningen, natuur in de achtertuin, een betere inpassing van infrastructuur.
Hof van Augusta vormt een onderdeel van de opzet van kleine woonbuurten tussen het groen en het water. Door haar moderne, lichte architectuur, de combinatie van hoge en lage volumes, rondingen, en detaillering, krijgt het een onderscheidende buurtidentiteit.
Het totale plan bestaat uit een appartementengebouw met 26 appartementen en gemeenschappelijke ruimte, en 32 eengezinswoningen.

In de ontwerpfase zijn de woonwensen van de toekomstige bewoners in alle leeftijden en diverse gezinssamenstellingen zoveel mogelijk meegenomen. Er was een sterke voorkeur voor duurzame levensloopbestendige woningen en appartementen met grote balkons en terrassen. Naast deze wensen is ook een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte met buitenterras gerealiseerd voor alle bewoners van de appartementen én eengezinswoningen. Dat maakt Hof van Augusta extra uniek.

In samenwerking met: Collectief Wonen, DW Investments en ADSR.