DATbachmanhof1920.jpg

Eigentijds hof in hart oude dorpskern


sep '19

Vorig jaar werd DAT benaderd door de familie Van Loon om een ontwerp te maken voor een bijzondere locatie. Het verstopte binnenterrein in het hart van de oude dorpskern van Princenhage wordt nu door DAT getransformeerd tot een nieuw woonhof met een gebiedseigen signatuur: De Bachmanhof.

In het ontwerp is het zicht op de Martinuskerk bepalend en zijn er verschillende plekken gemaakt met een samenhangende sfeer. Aan de ene zijde het ‘erf’, waar de woningen in een informele setting zijn geplaatst. Aan de andere zijde zijn de woningen georiënteerd op de gezamenlijk groene hof, waaraan het plan zijn naam dankt. Parkeren vindt grotendeels uit het zicht plaats. Lange zichtlijnen over de locatie versterken de samenhang, Het plan bestaat uit levensloopbestendige drielaagse en tweelaagse woningen en bungalows, die allemaal een sterke zichtrelatie hebben met het openbare gebied. Door de grote diversiteit aan woningtypes ontstaat er een levendig plan, de zorgvuldige ingetogen detaillering zorgt voor eenheid. Studio Redd tekent voor het inrichtingsplan, dat is afgestemd op de informele stedenbouwkundige kwaliteit.