zev01.jpg

Een nieuwe MFA voor de bewoners van Zevenbergschen Hoek


jan '23

DAT is voor opdrachtgever gemeente Moerdijk aan de slag gegaan met het ontwerp van de nieuwe MFA in Zevenbergschen Hoek. De nieuwe accommodatie biedt onderdak aan een basisschool, kinderopvang en het dorpshuis met haar verschillende (verenigings,-) functies. Deze opgave vraagt een precieze “dorpse” inpassing op deze mooie locatie, tegenover de kerk. De MFA moet een fijne ontmoetingsplek worden voor alle bewoners van Zevenbergschen Hoek en een gebouw waar de gebruikers elkaar kunnen ontmoeten, inspireren en met elkaar kunnen samenwerken. Zo levert de MFA een positieve bijdrage aan het welzijn, de veiligheid en de sociale binding van haar bewoners!