rijp03.jpg

De Rijp genomineerd voor de BLAStprijs 2023!


nov '23

De Rijp in Breda is één van de vier genomineerde projecten voor de BLAStprijs 2023. De BLAStprijs staat in 2023 in het teken van het woongebouw. De grote vraag naar passende woningen, de veranderende samenstelling van huishoudens en de schaarse ruimte liggen ten grondslag aan de bouw van woongebouwen met gestapelde woningen - zowel nieuw als getransformeerd/gerenoveerd - in de bestaande stad.

De Heuvel is een grootschalige herstructureringsopgave in Breda, waarvoor DAT in opdracht van WonenBreburg het stedenbouwkundig- en architectonischontwerp heeft gemaakt. Delen van deze naoorlogse wijk zijn of worden gerenoveerd en andere delen worden vervangen door nieuwbouw. Onderdeel van deze herontwikkeling is woongebouw De Rijp met 53 sociale huurwoningen.

Samenwerking van WonenBreburg met gemeente Breda, Prisma, Sovak, SMO Breda en Zintri-Zorggroep, heeft geresulteerd in een bijzondere nieuwe woonvorm: Gemengd Wonen. Er zijn drie woningtypes ontwikkeld voor een mix van jong en oud, met of zonder hulpvraag. 20 van de woningen zijn voor mensen die tijdelijk hulp nodig hebben bij het zelfstandig wonen.

Ruimte voor ontmoeten, eigen inbreng van de bewoners en wederkerigheid worden gestimuleerd door de brede, lichte corridor, met vides tussen de vier verdiepingen. Zichtlijnen tussen de woningen en verdiepingen zorgen dat mensen elkaar kunnen zien en contact kunnen maken. Elk appartement heeft een eigen nis met een bijzondere afwerking bij de voordeur met ruimte voor een eigen persoonlijke invulling.
De gemeenschappelijke huiskamer, met keuken en eigen tuintje aan de openbare ruimte is toegankelijk voor iedereen die binnenkomt of langsloopt en is de huiskamer van de wijk.

De winnaar van de BLAStprijs wordt op woensdag 29 november 2023 bekendgemaakt.

Meer over het project De Rijprijp06.jpg
rijp01.jpg
rijp02.jpg