bach18.jpg

Bachmanhof: meer woningen én meer groen


sep '23

Op enkele tientallen meters van de “Aogse markt”, de historische dorpskern van Princenhage, bevindt zich, omringd door woonstraten, een ‘verborgen’ binnenterrein waar eens een smederij en een visrokerij stonden. Nu is hier een plek ontstaan waarin 30 woningen heel precies zijn ingepast en een nieuw woonhof vormen: het Bachmanhof.

De ontwikkeling van dit woonhof is tot stand gekomen vanuit een initiatief van bewoners en ondernemers uit Princenhage, die generaties lang op deze plek hebben gewoond en gewerkt en die zich er sterk voor hebben gemaakt om een kwalitatieve toevoeging aan het dorp te realiseren.

De woningtypen hebben ieder eigenschappen die voortkomen uit hun situering binnen het geheel: het vrije uitzicht vanuit de woning, vanuit de verschillende posities op het hof, is hierbij een belangrijk thema geweest. Door overal dezelfde details en materialen toe te passen, vormen de woningen samen één geheel en hebben een duidelijke signatuur. De samenhangende detaillering en de toegepaste materialen geven het Bachmanhof een ingetogen uitstraling.

Bekijk project Het Bachmanhofbach02.jpg