Ziekenhuislocatie Oss

Park Zwanenberg Oss, (2010-2013)
Het stedenbouwkundig plan voor de ziekenhuislocatie Oss wordt gekenmerkt door de bijzondere positie van de bestaande kapel en een nieuwe groene collectieve tuin, waarin woonclusters liggen.

Ziekenhuis Bernhoven Oss is begin april 2013 naar Uden verhuisd. Het huidige ziekenhuis-terrein ligt aan de oostzijde van de Doctor Saal van Zwanenbergsingel, één van de hoofdontsluitingswegen van de gemeente Oss, en ten zuiden van de spoorlijn Den Bosch Nijmegen. Het terrein is in de jaren zestig tegelijkertijd ingericht met de wijk de Ruwaard, die zich aan de westzijde van de Dr. Saal van Zwanenbergsingel heeft ontwikkeld. De richtingen van de bouwmassa’s van het huidige ziekenhuis zijn gelijk aan de hoofdrichtingen van de wijk Ruwaard. Aan de noord- en oostzijde van het terrein liggen woonbuurten. Op het terrein staat een vestiging van de GGZ Oost-Brabant, waar het nieuwe plan een ruimtelijke en functionele verbinding mee maakt. In de directe omgeving van het ziekenhuisterrein Bernhoven liggen terreinen die ook in ontwikkelingstrajecten betrokken zijn. Aan de zuidzijde wordt op de sportvelden van TOP Oss de talentencampus ontwikkeld. Een initiatief om onderwijs en sport te combineren.
deel deze pagina via:
TwitterFacebookLinkedIn

Bestaande kapel met Gezondheidscentrum Oss

In het stedenbouwkundig plan van DAT zet de ‘Leerbaan’ van de Talentencampus zich voort op de ziekenhuislocatie
tot aan de kapel, waarna de gecombineerde Leerbaan en ontsluitingsweg afbuigen richting de Dr. Saal van
Zwanenbergsingel. Op deze plek krijgen de kapel, de klokkentoren en bestaande bomen hun vanzelfsprekende plek in
het plan en luiden de entree van het openbare gezondheidscentrum in. De kapel vormt het scharnier tussen de twee
richtingen in het plan, namelijk de richting van de Dr. Saal van Zwanenbergsingel en de richting van de wijk Ruwaard,
waarin het GGZ-gebouw en het te slopen ziekenhuis staan.
In de twee gebouwen, georiënteerd op de Dr. Saal van Zwanenbergsingel, zit het Gezondheidscentrum Oss. Het volume
nabij kapel heeft de meeste gezondheidscentrum-functies en maakt de verbinding met de GGZ en de kapel. Beide
gebouwen maken een wand naar de Saal van Zwanenbergsingel en aan de oostzijde begrenzen ze de nieuwe groene
stadstuin. In het gebouw op de hoek ligt naast een hoge schijf met appartementen een kleiner gezondheidscentrum.
Bovenop het grote gezondheidscentrum liggen kleinere appartementen met daarnaast kleinschalig groepswonen. Zij
profiteren optimaal van de beschutte patio en dakterrassen.

Groene stadstuin met variabele woonclusters

Het nieuwe plan wordt een bijzonder woongebied door de groene stadstuin waar vrijwel alle woningen aan grenzen.
De stadstuin wordt aan de westzijde begrensd door het gezondheidscentrum en aan de oostzijde door een lange rij
woningen, die enerzijds de woningen aan de Kortfoorstraat omvormen tot een aaneengesloten bouwblok en anderzijds de
aansluiting aan de bestaande wijk aan de zuidzijde nabij de Joannes Zwijsenlaan maken. In de groene stadstuin liggen 3
woon-clusters met verschillende woningtypologieën. De woningen worden vanuit de binnenzijde ontsloten voor de auto,
waardoor de groene stadstuin vrij blijft van autoverkeer. De positie en vorm van de woon-clusters maakt dat zichtlijnen (en
paden) het woongebied doorkruisen, maar tevens intiemere plekken ontstaan in het openbare gebied. Naar het noorden
toe, loopt de groene stadstuin door in de bestaande groene parkrand nabij GGZ en de Tulpstraat, waardoor het nieuwe
woongebied wordt verbonden met de bestaande wijk. Het woonmilieu wordt onderscheidend voor Oss. De kleinschalige
opzet is gunstig voor de faseerbaarheid. Het huidige stedenbouwkundige plan is een proefverkaveling en de invulling van
de verschillende woonclusters is variabel in de toekomst.

opdrachtgever
Brabant Wonen

team
Theo van Esch; Eefje Rikhof; Niels van Ham, Roland van der Leegte

website
www.hetossvanmorgen.nl
www.gezondheidscentrumoss.nl
www.karresenbrands.nl

07705_1619_VGL_703_HR.jpg
perspectief03.jpg
perspectief_04.jpg
perspectief01.jpg
perspectief02.jpg
perspectief05.jpg
Exterieur_View_07.jpg
Exterieur_View_01.jpg
Exterieur_View_02.jpg
Exterieur_View_04.jpg
Exterieur_View_06.jpg
Exterieur_View_05.jpg
07705_02a_Ziekenhuislocatie_.jpg
07705_17_1388_VGL_720_b_LR_web.jpg
07705_03_scheiding_zorg_en_.jpg
07705_04_bouwvlakken.jpg
07705_05_doorzichten.jpg
07705_06_doorzichten_binnen.jpg
07705_07_ontsluiting.jpg
07705_08_nieuwe_stadstuin_.jpg
07705_09_bestaande_en_nieuw.jpg
07705_10_eenheid_binnen_bes.jpg
07705_11_eenheid_wooncluste.jpg
07705_plankaart_G075_VO_20131106_2_met_cluster_copy_copy3.jpg
07705_14_hergebruik_bestaan.jpg
07705_18_website_luchtfoto.jpg
BD_over_GCO_16_11_2013_web.jpg
kaartweergavechronologie